Recently Updated Pages

Trzecia rola

Osoba odpowiedzialna za faktycznie nadanie uprawnienia w systemie firmy (technik)→ Panel technika...

Czwarta rola

Osoba z dostępem do rejestru (analityk)→ Przeglądanie rejestru uprawnień.   Wejdź na czwarty z...

Piąta rola

Administrator → Panel administracji.   Wejdź na piąty z adresów jaki dostałeś na maila i użyj d...

Pierwsza rola

Osoba składająca wniosek (manager)→ Panel wysyłania wniosków.   Wejdź na pierwszy z adresów j...

Druga rola

Osoba decyzyjna (dyrektor departamentu)→ Panel decyzyjny.   Wejdź na drugi z adresów jaki dos...

Zimlet configuration

Overview To configure the ZI-Access zimlet, please open the Administration Console > Tools and m...

IAM 1.0.25 - Wydana 15.11.2023

Nowości Przeprojektowano sekcję procesowania wniosków. Od teraz grupują się one w określone ka...

IAM 1.0.26 - Wydana 01.02.2024 (najnowsza wersja)

Nowości Od teraz na panelu wysyłania wniosków oraz w widoku rejestru uprawnień widnieje inform...

IAM 1.0.1 - 1.0.17

[20.04.2023] F1.0.17B1.10.X Nowości Dodano możliwość wnioskowania o odebranie uprawnień dla uż...

IAM 1.0.18 - Wydana 01.06.2023

Nowości Zmieniono sposób wersjonowania aplikacji. Od teraz w prawym górnym rogu wyświetla się ...

IAM 1.0.19 - Wydana 15.06.2023

Nowości W momencie modyfikacji uprawnienia do już posiadanej przez użytkownika ścieżki profilu...

IAM 1.0.20 - Wydana 05.07.2023

Nowości Na panelu składania wniosków dodano możliwość podglądu aktualnego etapu przetwarzania ...

IAM 1.0.22 - Wydana 26.07.2023

Nowości Dodano możliwość składania wniosków na uprawnienia jednodniowe.   Dodano informacji...

IAM 1.0.21 - Wydana 07.07.2023

Nowości Od teraz w panelu customer'a  w module "Moje uprawnienia" po najechaniu na opis pojawi...

IAM 1.0.23 - Wydana 13.09.2023

Nowości Od teraz przyciski aktywujące dany typ wybierania daty wskazują co zostało zaznaczone. ...

IAM 1.0.24 - Wydana 21.09.2023

Nowości Na panelu akceptacji oraz panelu technika dodano możliwość wyszukiwania wniosków po na...

ZI-MailApproval 1.0

[29.09.2023] Wersja 1.8 Nowości Dodano możliwość zmiany hasła lokalnego. Jeżeli autoryzacja ma...

Customer-Panel-Frontend

[06.07.2023] - 1.2.30 Poprawki [Widget "Moje uprawnienia"] Poprawiono mechanizm wyświetlania d...

ZI-SecurityIncident 1.0.

[22.06.2023] Wersja 1.5 Nowości Dodanie wsparcia dla Zimbry 10. [21.06.2022] Wersja 1.4 No...

ZI-Piler 2.0.

[14.03.2023] Wersja 2.12 Nowości Całkowita przebudowa mechanizmu archiwizującego wiadomości. W...