IAM 1.0.23 - Wydana 13.09.2023

Nowości

 • Od teraz przyciski aktywujące dany typ wybierania daty wskazują co zostało zaznaczone.
 • Ponadto każdy z przycisków odpowiada tylko za swój określony typ daty.
  • Przykładowo nie da się zaznaczyć zakresu dat predefiniując wcześniej, iż chciało się wniosek jednodniowy.image-1691579159846.png

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania statusu zgłoszenia po wycofaniu wniosku.
  • W przykładzie ustawiono status "zamknięte bez powodzenia".

   image-1691665564945.png


    

Poprawki

 • Poprawiono wyświetlanie numeru zgłoszenia na panelu wysyłania wniosków po modyfikacji uprawnienia.
 • Poprawiono mechanizm wysyłania powiadomień o wygasaniu uprawnień.
 • Zmieniono mechanizm działania wyszukiwarki pracowników na panelu wysyłania wniosków. Od teraz można wpisywać pełne dane lub samodzielne imię czy nazwisko.
 • Usprawniono mechanizm resetowania przypadkowo błędnie wybranych dat w kalendarzu.
 • Poprawiono możliwość wysyłania wniosków z wielu kontekstów na tego samego użytkownika.
 • W generowanym widoku historii rejestru wniosków (.pdf/Excel) pojawia się tez informacja o odebraniu uprawnienia.
 • System zezwala na ponowne wysłanie wniosku na wcześniej odrzucone dane.