IAM 1.0.19 - Wydana 15.06.2023

Nowości

 • W momencie modyfikacji uprawnienia do już posiadanej przez użytkownika ścieżki profilu rozszerzalnego, na każdym etapie procesu widnieje informacja o wnioskowanych zmianach.image-1687171646045.png

 

 • Podobna informacja pojawia się w rejestrze historii wniosków.image-1687166725746.png

 

 • Od teraz w wiadomości e-mail informującej o wygasaniu uprawnień widnieje także informacja o jednostce użytkownika.image-1687166838325.png

 

Poprawki:

 • Udoskonalono sposób prezentowania profili hierarchicznych w rejestrze. W tym momencie jasno wskazują zależność poszczególnych elementów.image-1687164293179.png

 

 • Poprawiono mechanizm modyfikacji profili rozszerzalnych w sytuacji gdy użytkownik ma wprowadzone kilka identycznych ścieżek. W tym momencie modyfikacja jest możliwa i nie wpływa na pozostałe cieżki. Dodatkowo w trakcie procesu akceptacji pojawia się stosowna informacja.

  image-1687175012473.pngimage-1687175043736.png

 

 • Poprawiono działanie automatu tworzącego zgłoszenia o kończących się uprawnieniach.
 • Zmodyfikowano proces wyszukiwania nieaktywnych użytkowników, jeśli posiadają jeszcze jakieś uprawnienia. Od teraz tacy użytkownicy wyświetlają się po zaznaczeniu "Szukaj też nieaktywnych użytkowników".
 • Zmodyfikowano wyświetlanie usuniętych profili na portalu wysyłania wniosków. Od teraz, gdy jakiś użytkownik posiada uprawnienia do danego systemu, ten pojawia się na liście. Jeśli użytkownik uprawnień nie posiada, system się nie pojawia.
 • Poprawiono informacje wyświetlające się w generowanym widoku rejestru aktualnych uprawnień Excel/PDF. Od teraz system wyświetla tylko realnie nadane uprawnienia. Nie widzimy tam nienadanych oraz odebranych uprawnień.
 • Poprawiono informacje wyświetlające się w generowanym widoku rejestru historii wniosków Excel/PDF. Od teraz system pokazuje na bieżąco każdy krok procesu akceptacji.
 • Poprawiono literówki w filtrze przeszukiwania rejestru.