Czwarta rola

Osoba z dostępem do rejestru (analityk)→ Przeglądanie rejestru uprawnień.

 

Wejdź na czwarty z adresów jaki dostałeś na maila i użyj danych do logowania dla "analityk".

Przeszukiwarka rejestru:

 •  ma możliwość filtrowania wyników dla konkretnego użytkownika, kontekstu, zakresu dat oraz systemu
  • oznacza to, iż można przeszukiwać zawartość pod kątem danego kryterium
 • dodatkowo wynik przeszukiwania można grupować po użytkowniku, kontekście oraz systemie
  • oznacza to, iż prezentowane wyniki zostaną przedstawione w pożądanej kolejności
  • daje to możliwość przeglądania historii rejestru w dopasowany do indywidualnych potrzeb sposób
   • przykładowo, można wyświetlić wszystkich użytkowników mających aktualnie dostęp do danego systemu lub wszystkie uprawnienia jednego z pracowników w danym zakresie czasu
 • możliwe jest też przeglądanie historycznych danych z pełną informacją dotyczącą procesowania wniosku
 • dane w rejestrze są danymi stałymi, nie da się ich zmodyfikować.

image-1717419540519.png

 

Na początku nie będziemy filtrować naszych wyników. Użyjemy przeszukiwarki rejestru w najprostszy sposób. Chcemy sprawdzić jak wygląda przed chwilą przeprocesowany przez nas wniosek. W pierwszej kolejności należy więc wybrać format w jakim chcemy otrzymać wyniki. Domyślnie zaznaczony (podświetlony na niebiesko) jest "Widok":

 • “Widok” - oznacza rejestr prezentowany bezpośrednio na stronie
 • “Excel” - oznacza automatycznie generowany plik arkusza kalkulacyjnego
 • “PDF” - oznacza automatycznie generowany plik .pdf

image-1717419611091.png

W dalszej kolejności mamy do dyspozycji opcje:

 • “Obowiązujące uprawnienia” - pokazuje wszystkie aktualnie nadane uprawnienia
 • “Historia”- pokazuje historię wszystkich możliwych akcji (nadawanie, odbieranie, wycofywanie, modyfikowanie)

Domyślnie zaznaczone są “Obowiązujące uprawnienia”.

image-1717420674373.png

Zaznacz “AKTYWUJ PRZESZUKIWANIE REJESTRU” (zmieni kolor z niebieskiego na zielony):

 • kolor zielony: przeszukiwanie rejestru jest aktywowane, nie można więc wprowadzić zmian do kryteriów
 • kolor niebieski: przeszukiwanie rejestru jest nieaktywne, można wprowadzać zmiany do kryteriów

image-1717420763647.png

 

Jako menedżer logowaliśmy się do kontekstu “HR”, wysłaliśmy wniosek na pakiet Word w systemie Microsoft_Office” dla Olgi Moćko:

 • W prezentowanych wynikach kliknij więc kafelek “HR, następnie “Microsoft_Office” a wyświetli się lista osób z aktualnie obowiązującymi uprawnieniami do tego pakietu i wybierz “O.Mocko”
  • widok oferuje informacje o nazwie zasobu oraz dacie obowiązywania (także czy weszła już ona w życie)
  • dodatkowo pokazywana jest też informacja “była interakcja” przy profilach, które kiedykolwiek były związane z danym użytkownikiem.

image-1717421791257.png

image-1717423435256.png

🡆 By cofnąć się do przeszukiwarki rejestru kliknij ikonę domku  w lewym górnym rogu strony. image-1717423476029.png

🡆 By wprowadzić nowe kryteria dezaktywuj przeszukiwanie rejestru (tak by zmienił kolor z zielonego na niebieski).image-1717420785210.png

 


Teraz sprawdzimy jak wygląda pełen zapis procesu akceptacji tego wniosku. W tym celu zamiast “Obowiązujące uprawnienia” zaznacz “Historia” i aktywuj przeszukiwanie rejestru.

image-1717422333546.png

 • przeklikaj jak wcześniej “HR”“Microsoft_Office”“O.Mocko”
 • tym razem twoim oczom ukażą się dwa wnioski. Jeden jest wnioskiem wysłanym przez ciebie, drugi jest wnioskiem przygotowanym przez nas na potrzeby tego demo- ten wniosek został odrzucony
  • kliknij “rozwiń historię” w obu przypadkach. Możesz tym samym prześledzić całą drogę jaką przeszedł twój jak i drugi przykładowy wniosek
  • możesz odczytać dokładny czas zatwierdzenia i wprowadzenia uprawnienia, dane osób zaangażowane w proces, informacje dotyczące profili i systemów, komentarze jeśli zostały dodane oraz to czy wniosek został nadany, odrzucony, zmodyfikowany , przeterminowany czy wycofany.

image-1717597448694.png

image-1717596819579.png

🡆 Ponownie: by cofnąć się do przeszukiwarki rejestru kliknij ikonę domku w lewym górnym rogu strony. By wprowadzić nowe kryteria dezaktywuj przeszukiwanie rejestru. image-1717423476029.pngimage-1717420785210.png

 


Teraz zaprezentujemy jak wygląda filtrowanie i grupowanie wyników.

image-1717496284859.png

Filtrować można po użytkowniku, kontekście, zakresie dat oraz systemie. Gdy aktywujemy dany filtr pojawi się przy nim “ptaszek”. Ilość aktywowanych jednocześnie filtrów nie jest ograniczona.

Przefiltrujemy dane z zakładki “Historia” pod względem poszukiwanego systemu:

 • kliknij filtr “System”, a poniżej ukaże się menu filtrowania
 • kliknij “Rozwiń filtrowanie według systemu” i wpisz “office” → wybierz zaproponowane przez wyszukiwarkę Microsoft_Office, a następnie aktywuj filtr klikając suwak po prawej stronie
 • następnie aktywuj przeszukiwanie rejestr
  • teraz możesz przeklikać wyniki. Tym razem jak zapewne widzisz ograniczone są one tylko i wyłącznie do systemu Microsoft_Office
  • zauważ, że pierwszy kafelek jaki musisz kliknąć to zawsze kontekst (domyślne ustawienie). 
   • za kolejność wyświetlania odpowiada “grupowanie”, którym zajmiemy się za chwilę.

image-1717496136447.png

🡆 Wróć do przeszukiwarki rejestru i dezaktywuj przeszukiwanie. image-1717423476029.pngimage-1717420785210.png

Teraz do filtrowania po systemie dodamy grupowanie po loginie użytkownika. Grupowanie może odbywać się na trzech poziomach. My w przykładzie zajmiemy się pierwszym:

 • w tym celu w opcjach “Grupowanie wyników”“Pierwszy poziom grupowania” zamiast “Nazwa kontekstu” “wybierz “Login osoby, której uprawnienie dotyczy” i aktywuj przeszukiwanie
  • tym razem zamiast domyślnie wyświetlanego jako pierwszy kontekstu otrzymasz od razu listę użytkowników mających w swojej historii wnioski dotyczące systemu Microsoft_office. 

image-1717496473838.png

 

Jeśli dezaktywujesz przeszukiwanie rejestruimage-1717420785210.png i odznaczysz filtrowanie po systemie, kolejna jego aktywacja ukaże ci wyniki dotyczące wszystkich możliwych systemów pogrupowane po loginie użytkowników:

 • przykładowo Anna Bąkowska posiada historię wniosków związanych z systemami "Katalog zasobów", "FTP" oraz "Karty dostępu".

image-1717496756140.png

Złożone filtrowanie i grupowanie wyników daje możliwość przeglądania historii rejestru w dopasowany do indywidualnych potrzeb sposób.

 


Jak wspomniano na początku dane rejestru mogą być prezentowane zarówno w widoku  strony jak i ściągnięte na dysk w postaci pliku PDF lub Excel.

Aby ściągnąć plik należy wybrać pożądany format, dalej dopasować kryteria wyszukiwania (“aktualne uprawnienia”, “historia”, czy “zakończone/w toku/wszystkie”) oraz kliknąć “Generuj i Pobierz”:

 • plik Excel- modyfikowalny plik arkusza kalkulacyjnego
 • plik PDF- plik niemodyfikowalny 

image-1717496999265.png

 

Na tym kończymy prezentację systemu z perspektywy użytkownika końcowego.

Teraz przejdziemy do przedstawienia panelu administracyjnego. Będzie to tylko zarys jego możliwości. Nie martw się jeśli początkowo administracja systemem wyda Ci się skomplikowana. W fazie ewentualnego wdrożenia to głównie na naszych barkach spoczywa zadanie przygotowania systemu do potrzeb Twojej organizacji. Jednakże jest on tak zaprojektowany by po krótkim przeszkoleniu wprowadzanie zmian (dodawanie nowych zasobów, edycja profili, zarządzanie użytkownikami itd.) nie wymagało naszej ingerencji.

Przekierowanie do piątej roli (administrator)