IAM 1.0.1 - 1.0.17

[20.04.2023] F1.0.17B1.10.X

Nowości

 • Dodano możliwość wnioskowania o odebranie uprawnień dla użytkowników usuniętych. Od teraz manager ma możliwość używania filtra aktywności użytkownika.

img_17_1.png

img_17_2.png

 • Od teraz użytkownikowi, który został usunięty z systemu można jedynie odebrać uprawnienia (nie ma możliwości modyfikacji dat, ani nadawania nowych).

img_17_3.png

 • Zmodyfikowano komponent wyboru zakresu dat na formularzu składania wniosku. Od teraz wybierając zakres dat, można również go poprawić wybierając daty WEWNĄTRZ wcześniej ustawionego zakresu.

img_17_4.png

 • Dodano możliwość przeszukiwania rejestru uprawnień również dla nieaktywnych jednostek (tych, które zostały usunięte).

img_17_5.png

 • Dodano możliwość przeszukiwania rejestru uprawnień również dla nieaktywnych pracowników (tych, których konta już nie istnieją w systemie).

 

img_17_7.png

 • Dodano możliwość przeszukiwania rejestru uprawnień również dla nieaktywnych systemów (tych, które zostały usunięte).

 

image-1683274747946.pngimg_17_8.png

Poprawki

 • Złożenie wniosku, następnie akceptacja go, ponowne złożenie i odrzucenie sprawiało, że wniosek widniał w interfejsie jako "nienadany", mimo, że realnie nadany był.
 • Nie wyświetlała się informacja o procesowaniu wniosku, gdy wniosek został zaakceptowany w konkretnej specyficznej sekwencji.
 • Profile rozszerzalne => odebranie uprawnienia + usunięcie ścieżki == 2 rekordy w bazie (odebranie oraz modyfikacja) - poprawione.
 • Gdy w trakcie przetwarzania jednego wniosku widniały na nim profile usunięte i nadane jednocześnie - w systemie wszystkie profile widniały jako odebrane.
 • Odrzucenie wniosku przez osobę decyzyjną lub technika w niektórych przypadkach skutkowało błędnym nadaniem statusu "odrzucone" dla wszystkich profili wchodzących w skład wniosku.

 

 • Przywrócono poprawne działanie atrybutów profilu - usunięty, jednostka, wniosek wygasł, procesowany.

img_17_9.png

 • Poprawiono brak powiadomień o wygasaniu dla profili usuniętych.

[05.04.2023] F1.0.16B1.10.X

Nowości

 • Dodano możliwość konfiguracji komunikatu o braku wyszukiwanego użytkownika w bazie. Komunikat konfiguruje się w pliku localGlobalConfig.js > forms > newPermission > noResultSearch

img_8.png

Poprawki

 • Poprawa błędu, który sprawiał, że złożenie wniosku o nadanie i odebranie uprawnień jednocześnie kończyło się nadaniem obu systemom statusu "odebrane".
 • Poprawa błędu, który w przypadku składania wniosków z profilami rozszerzalnymi (bez uzupełnienia wartości) powodował złożenie błędnego wniosku, ale brak wyświetlenia o tym monitu co dawało możliwość na złożenie kolejnego wniosku.
 • Poprawa błędu, który w przypadku odrzucenia wniosku jako osoba decyzyjna sprawiał, że wpis w bazie zamiast "odrzucony" był ustawiany na "nie nadano".
 • Poprawiono błąd powodujący brak możliwości poprawnego wylogowania się z panelu na przeglądarce Firefox (wraz z ICLS).
 • Profile typu rozszerzalnego działały czasami niestabilnie - np. można było złożyć pusty wniosek bez żadnego profilu.
 • Poprawiono błąd, który sprawiał, że czasami tworzyły się zdublowane tickety o wygaśnięciu uprawnień.

[04.04.2023] F1.0.15B1.10.X

Poprawki

 •  W panelu technika przy każdym wniosku wyświetlała się informacja "Ten wniosek wygasł!" (mimo, że nie wygasł i przyciski akcji dalej były aktywne). Problem został rozwiązany.

[17.03.2023] F1.0.14B1.10.X

Poprawki

 •  Dodanie obsługi błędu 500 podczas składania wniosku o uprawnienia.

[14.03.2023] F1.0.13B1.10.X

Nowości

 • [Panel Analityka] W widoku historycznym, dodano informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania uprawnienia.

1013a.png

 • [Panel Analityka] Dodano obsługę wniosków wygasłych,

1013b.png

1013b2.png

.............................................................................................................................................................

1013c.png


[09.03.2023] F1.0.120B1.10.X

Nowości

 • Dodano funkcjonalność informowania o wygasłych uprawnieniach. Jeżeli został złożony wniosek a uprawnienia jakiegoś
  z elementów wniosku wygasły - wniosek staje się przeterminowany, a informacja o tym fakcie wyświetlana jest (na formularzu składania wniosku oraz obu panelach akceptacyjnych) przez określoną w konfiguracji liczbę dni.
 • Dodatkowo informacje o przeterminowanym wniosku widzimy również w historii i rejestrze.

a. Widok w historii rejestru

img_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Prezentacja składania wniosku i akceptacji/procesowania przez technika

Poprawki

 • Usunięto niedziałającą ikonę drukowania w podglądzie rejestru.
 • Poprawiono walidator. Od teraz gdy pole typu "dodatkowe wartości - dodaj kolejny element" będzie nieaktywne,
  a użytkownik doda nową ścieżkę - nie będzie mógł założyć pustego wniosku.

1012a.png

1012b.png


[20.02.2023] F1.0.11B1.10.X

Nowości

 • Dodano funkcjonalność weryfikacji usuniętych profili. Od teraz gdy dany profil został usunięty ale jakiś użytkownik już go posiada - zostanie wyświetlona informacja dodatkowa.

[14.12.2022] F1.0.10B1.10.X

Nowości

 • Dodano informację o ładowaniu danych użytkownika podczas wchodzenia na panel ze słabym łączem.
 • Dodano dodatkową weryfikację usunięcia sesji podczas używania przycisku "Wyloguj".

Poprawki

 • Przycisk wyloguj przenosi poprawnie do Intalio Central Login Service (Intalio CLS), uwzględniając pełną ścieżkę bezwzględną.

[12.12.2022] F1.0.9B1.10.X

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla centralnego mechanizmu logowania Intalio Central Login Service (Intalio CLS).

[28.10.2022] F1.0.7B1.10.X

Nowości

 • Dodano funkcjonalność zwijania i rozwijania zagnieżdżonych list.

 

Poprawki

 • Poprawiono wyświetlanie ostatniego elementu listy hierarchicznej (wcześniej wyświetlał się jako główny element - teraz jest częścią struktury).

[28.10.2022] F1.0.6B1.10.X

Nowości

 • Dodano obsługę pól zagnieżdżonych i wpisywanych na każdym ekranie aplikacji (raporty aktualne, raporty historyczne, panel decyzyjny, panel technika, ekran składania wniosku).

[28.10.2022] F1.0.5B1.10.X

Nowości

 • Utworzono manifest dla wersji PWA.

Poprawki

 • Poprawiono czcionki, które nie wyświetlały poprawnie Polskich znaków.

[11.10.2022] F1.0.4B1.10.X

Nowości

 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wpisywanego jednym przyciskiem - gdy pole jest nieaktywne lub procesowane.
 • Dodanie pól hierarchicznych.
 • Dodanie pól z możliwością uzupełniania wartości.


[23.09.2022] F1.0.3B1.10.X

Nowości

 • Dodanie obsługi nowej roli użytkownika "Regular" - standardowy użytkownik (może on wnioskować o uprawnienia tylko na siebie).

[23.09.2022] F1.0.2B1.10.X

Poprawki

 • Zmieniono adresy przekierowania na ekranie informującym o wylogowaniu użytkownika (teraz są to ścieżki względne).

[05.09.2022] F1.0.1B1.10.X

Poprawki

 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem chronologicznie historii w każdym wniosku - wcześniej np. akceptacja wniosku mogła się w wyświetlanym procesie pokazywać jako jakiś ze środkowych etapów (nie ostatni).

Nowości

 • W menu agenta dodano informację o aktualnej wersji systemu