IAM 1.0.22 - Wydana 26.07.2023

Nowości

 • Dodano możliwość składania wniosków na uprawnienia jednodniowe.image-1690356673615.png

 

 • Dodano informacji o typie wybranego okna ustawiania daty na formularzu składania wniosku.image-1690361626644.png

 

 • Od teraz gdy dana jednostka zostaje usunięta, stosowna informacja pokazuje się także w widoku raportu.  image-1690358214684.png

 

 • Podobnie dzieje się w przypadku usuniętego systemu.

  image-1690367245223.png

 

 • Dodano mechanizm nadzorujący równoległe działania użytkowników na panelu wysyłania wniosków. Od teraz w momencie gdy kilka upoważnionych osób będzie próbowało wysłać wniosek dla tego samego użytkownika, system wyświetli stosowną informację.

  image-1690358890064.png

 

 • Dodano mechanizm automatycznego priorytetowania wniosków. System pozwala klasyfikować je po dowolnym parametrze (np. jednodniowe, konkretny system lub konkretny profil) jako wnioski szczególne. Wnioski z automatycznie wyższym priorytetem będą prezentowane na liście od samej góry. Ponadto będą wyszczególnione graficznie czerwonym znacznikiem.
  • W przykładzie priorytetowane są wnioski jednodniowe.

   image-1690359686530.png

 

Poprawki

 • Wraz z wprowadzeniem wniosków jednodniowych zmieniono mechanizm ustalania dat.
 • Umożliwiono wysłanie wniosku o odebranie uprawnień dla użytkowników wcześniej usuniętych.
 • Wprowadzono drobne poprawki językowe.