IAM 1.0.24 - Wydana 21.09.2023

Nowości

  • Na panelu akceptacji oraz panelu technika dodano możliwość wyszukiwania wniosków po nazwie jednostki.

    image-1695631216154.png

  • Dodatkowo od teraz w opcji sortowania po systemach dostępny jest licznik wniosków.

    image-1695631123814.png

 

Poprawki

  • Poprawiono wyświetlanie wniosków gdy są złożone na tego samego użytkownika w ramach kilku różnych kontekstów.
  • Przeprojektowano mechanizm "blokowania na siebie" przez technika - od teraz obsługuje większą liczbę wniosków.
  • Poprawiono obsługę wniosków dla osób o tym samym imieniu i nazwisku.
  • Udoskonalono wyświetlanie wyników filtrowania i sortowania na panelu akceptacji oraz panelu technika.