IAM 1.0.18 - Wydana 01.06.2023

Nowości

 • Zmieniono sposób wersjonowania aplikacji. Od teraz w prawym górnym rogu wyświetla się pełna wersja aplikacji. Po najechaniu kursorem widzimy dane szczegółowe.

image-1686144204448.png

 

 • Nastąpiła modyfikacja mechanizmu przycisków ułatwiających pracę z kalendarzem w formularzu składania wniosków o uprawnienia.
  • Od teraz zamiast jednego przycisku na górze, który ustawiał wybraną datę na "dzisiaj", mamy dostępny przycisk "Pokaż aktualny miesiąc" - nie modyfikuje on wybranych ustawień, jedynie zmienia widok.

image-1686142583875.png

 

 • Dodano dodatkową logikę ułatwiającą pracę z kalendarzem na formularzu składania wniosków .
  • Od teraz system po wykryciu, że wcześniej zatwierdzona data jest datą minioną, automatycznie uruchamia widok aktualnego miesiąca.
  • Przykład: Pierwotnie użytkownik posiadał bezterminowe uprawnienia administratora od 25 kwietnia. W momencie wysyłania nowego wniosku o modyfikację tych danych, kalendarz automatycznie wskazuje aktualny miesiąc (maj). Wcześniej wskazywał datę, zawartą we poprzednim zatwierdzonym wniosku.

 

 • Od teraz w przypadku wniosków procesowanych, po kliknięciu w powiadomienie pojawia się numer wniosku.

image-1686143945321.png

 

 • Na każdym etapie procesowania wniosku dodano podgląd komentarza wprowadzonego przez osobę wysyłającą oraz osoby decyzyjne.
  • Użytkownik widzi treść, a po najechaniu na komunikat także datę oraz informację o autorze.

image-1686144426893.png

image-1686144446184.png

image-1686145084628.png

 

 • Zmieniono tekst i działanie znacznika informującego o wygasłym wniosku.
  • W tym momencie pokazuje się on na dwanaście godzin (chyba, że w między czasie na ten sam profil zostanie złożony kolejny wniosek). Czas sukcesywnie maleje.

image-1686146259710.png

image-1686146271994.png

 

 • Dodano nowy mechanizm ułatwiający pracę z profilami rozszerzalnymi.
  • Od teraz zarówno w panelu decyzyjnym jak i w panelu technika użytkownicy widzą informację o zmianach jakie zaszły na konkretnym wpisie.
  • Przykład: W momencie wysyłania wniosku z prośbą o modyfikację użytkownik posiada dostęp do ścieżki /dokumenty/fotografie oraz dokumenty/animacje. Modyfikacja polega na usunięciu ścieżki /dokumenty/animacje i dodanie uprawnień do ścieżki /dokumenty/tekst. Ścieżka /dokumenty/fotografie pozostanie bez zmian.

image-1686146582223.png

image-1686146602953.png

 

 • Zmieniono tekst znacznika “Była interakcja” z “"Ten profil wchodził kiedyś w skład jakiegoś wniosku (użytkownik kiedyś go posiadał)" na "Wniosek dla tego profilu był kiedyś w pełni przeprocesowany (pozytywnie lub negatywnie)". Lepiej tym samym odzwierciedla swoje zastosowanie.
  • Informacja pojawia się, gdy na ostatnim etapie procesu decyzyjnego osoba o uprawnieniach “technik” zaznaczy “zmieniono” lub “problem ze zmianą”.

image-1686147103803.png

 

 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający wycofanie całego wniosku. Informacja o tym wyświetla się w podglądzie rejestru oraz jako notatka do zgłoszenia.
  • Informacja o tym wyświetla się w podglądzie rejestru oraz jako notatka do zgłoszenia. 
  • Wniosek wycofany, traktowany jest przez system tak jakby nigdy nie istniał.
  • Informacja techniczna: Mechanizm dodatkowo sprawdza czy wycofywany wniosek nie jest wnioskiem, na podstawie którego przetwarzane były inne wnioski, oraz weryfikowana jest poprawność wycofania wpisów w rejestrze - dopiero wtedy wniosek zostaje uznany za wycofany. Informacja o działaniu każdego z etapów pojawia się w notatce zgłoszenia.

image-1686148067088.png

image-1686148414866.png

image-1686148736169.png

 

Poprawki

 • Poprawiono nachodzące na siebie dymki "nadaj uprawnienia na okres czasu" i "nadaj uprawnienia bezterminowo", od teraz nie wyświetlają się one w przypadku profili usuniętych. (Błąd występował tylko na firefoxie).

 • Poprawiono wyświetlanie tekstu "Ten wniosek wygasł".

 • Od teraz nie pojawia się informacja o komentarzu jeśli żaden nie został wprowadzony.

 • Poprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania wpisu w panelu akceptacji gdy wniosek nie miał żadnego komentarza.

 • Poprawiono błąd, który pozwalał na modyfikację zakresu dat dla wszystkich profili usuniętych.

 • Poprawiono błąd, który pozwalał na modyfikację usuniętego profilu rozszerzalnego (poprzez modyfikację pola dodatkowego).

 • Poprawiono layout dymków na panelach decyzyjnych (niektóre elementy miały szare odpowiedniki, zamiast niebieskich).

 • Poprawiono wyświetlanie informacji o wniosku w widoku historii wniosków. Czasami nie wyświetlały się informacje o tym kto złożył dany wniosek, kto był wnioskującym i kogo dotyczył.

 • Poprawiono mechanizm odrzucania wniosków
 • Poprawiono błąd w rozszerzalnym typie profilu. Od teraz gdy manager złoży najpierw wniosek o nowe uprawnienie (bez żadnego dodatkowego parametru), a później doda nowy parametr - taki wpis będzie poprawnie wpisem o modyfikacje.

 • Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach (procesach dwupoziomowych) powodował wyświetlanie niepoprawnej informacji o typie wniosku Dokonano akceptacji zamiast Wniosek o modyfikacje.

 • Zmieniono ikony listy rozszerzalnej na strzałki.