IAM 1.0.25 - Wydana 15.11.2023

Nowości

 • Przeprojektowano sekcję procesowania wniosków. Od teraz grupują się one w określone kategorie.  Każdą sekcję można zwinąć i rozwinąć.

  image-1700041868609.png

 

 • Dodano czytelną informację o trwającym procesie ładowania listy wniosków.  Zmieniono także sam mechanizm ładowania listy, co znacznie zoptymalizowało czas do tego potrzebny. image-1700042266109.png
  • Dodatkowo niezależnie dla każdego panelu podczas konfiguracji można ustawić ilość sekwencyjnie ładowanych danych. Optymalizuje to widok gdy operujemy na dużej liczbie takowych. Zmian można dokonać edytując plik localGlobalConfig.js
   • W przykładnie ustawiono liczbę "100" co oznacza, iż lista będzie odświeżana co 100 zaciągniętych wniosków.

    image-1700056938075.png

 

 • Wprowadzono nowy status “auto_przeterminowany” dla automatycznie wygasających wniosków, oraz "auto_wygasły" dla automatycznie wygasających uprawnień.

  image-1700128119443.png

  • Dodatkowo utworzono parametr “AccessManagement::ExpiredRequestTicketState”, który określa status jaki zostanie ustawiony na wniosku/ticketcie w momencie jego przeterminowania. Domyślna wartość parametru to “closed unsuccessful".

 

 • Dodano mechanizm automatycznego wygaszania profili po przeterminowaniu uprawnienia. Od teraz wnioski z informacją o konieczności odebrania kończącego się uprawnienia automatycznie pokazują się na panelu technika.
 • Ponadto na panelu wysyłania wniosków dany profil zostaje zablokowany do czasu ukończenia procesu.

  image-1700043186630.png

  • Dodatkowo gdy automatycznie wygenerowane wnioski dotyczą tego samego systemu oraz użytkownika zostaną zaprezentowane w agregowanej formie.

   image-1700060501818.png

 

 • Dodano mechanizm czyszczenia danych cache podczas aktualizacji plików konfiguracyjnych.
 • Stworzono migrator uzupełniający braki w archaicznych danych uaktualniając je do najnowszego widoku strony.
 • Na panelu wysyłania wniosków dodano ID użytkownika by ułatwić rozróżnienie osób o takich samych danych (imię i nazwisko).

Poprawki

 • Ujednolicono nazewnictwo dla jednostki/kontekstu. Od teraz wszędzie stosowana jest nazwa "kontekst".
 • Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących statusu wniosku na panelu technika.
 • Przywrócono wyświetlanie słownej informacji "jednodniowe" zamiast zakresu daty w przypadku wybrania uprawnienia na jeden dzień.
 • Poprawiono widok wyświetlający informację dotyczącą osoby wysyłającej wniosek na panelu decyzyjnym oraz panelu technika.
 • Przerobiono mechanizmu "oneDayLongRequest". Od teraz analiza występuje tylko na poziomie widoku paneli IAM (frontend).
 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem nieprawidłowego użytkownika podczas posiadania 2 aktywnych sesji jednocześnie.
 • Poprawiono błąd odbierania uprawnień użytkownikowi nieaktywnemu w danym kontekście po usunięciu go z niego, gdy ten, posiada aktywne konto w innym kontekście.
 • W ramach poprawy bezpieczeństwa zaktualizowano biblioteki wykorzystywane do tworzenia widoku paneli IAM (frontend).
 • Poprawiono wyświetlanie długich tekstów dodawanych w ramach wniosków rozszerzalnych.
 • Poprawiono działanie kalendarza w momencie modyfikacji uprawnienia jednodniowego na bezterminowe o tym samym dniu początku.