IAM 1.0.26 - Wydana 01.02.2024 (najnowsza wersja)

Nowości

 • Od teraz na panelu wysyłania wniosków oraz w widoku rejestru uprawnień widnieje informacja czy nadane uprawnienie już obowiązuje (czyli czy zakres jego dat pokrywa się z aktualnym czasem), czy jeszcze nie.image-1706883893134.png
  image-1706884054882.png

 

 • Dodano mechanizm weryfikacji dla konfliktu dat w przypadku gdy przykładowo nadane uprawnienie dobiegło końca a na panelu decyzyjnym wisi jeszcze niezrealizowana modyfikacja powyższego.

  image-1706885714758.png

 

 • W przypadku modyfikacji uprawnienia dodano mechanizm wskazujący datę nadanego uprawnienia oraz nową wybraną datę. 

  image-1706888521876.png

 

Zmiany

 • Zmieniono zasady modyfikowania uprawnień już obowiązujących
  • Od teraz:
   • uprawnienia jednodniowego nie da się zmodyfikować
   • przy uprawnieniach bezterminowych można zmienić datę końca obowiązywania.
    • dodając datę końca zmienimy uprawnienie bezterminowe na uprawnienie z zakresem dat (z obowiązywaniem od aktualnego dnia)
   • uprawnienia na zakres czasu można zmodyfikować na bezterminowe lub nowy zakres czasu, jednakże data początkowa będzie z automatu datą aktualną
  • Przyciski od nieaktywnych możliwości modyfikacji są wyszarzone
  • Ponadto w stosownych miejscach pojawiają się informacje o możliwościach i ograniczeniach.image-1706882217721.png
   image-1706881349978.png
   image-1706881369443.png

 

Poprawki

 • W widoku rejestru uprawnień poprawiono słowo "kontekst" na "jednostka" w zakładce filtrowania po jednostce.
 • W zakładce "Obowiązujące uprawnienia" zmieniono sposób wyświetlania uprawnień jednodniowych. Od teraz dodatkowo prócz daty wyświetla się też słowo "jednodniowe".
 • Poprawiono mechanizm autogenerowania wniosków o odebranie kończących się uprawnień w przypadku wniosków na które w miedzy czasie wysłano nieprzeprocesowaną modyfikację.
 • Ponadto dopracowano mechanizm autogenerowania wniosków w przypadku różnego typu użytkowników (znajdujących się w katalogach Active Directory oraz dodanych bezpośrednio w bazie IAM).
 • Usunięto literówkę wyświetlającą się w widoku rejestru uprawnień przy nieprzeprocesowanych wnioskach przeterminowanych.
 • Poprawiono błąd odbierania uprawnień użytkownikowi nieaktywnemu w danym kontekście po usunięciu go z niego, gdy ten posiada aktywne konto w innym kontekście.
 • Poprawiono wyświetlanie obowiązujących uprawnień jednodniowych na Panelu Customera.