Customer-Panel-Frontend

[06.07.2023] - 1.2.30

Poprawki

 • [Widget "Moje uprawnienia"] Poprawiono mechanizm wyświetlania długich opisów oraz nazw uprawnień. Od teraz teksty nie będą nachodziły na siebie.

image-1689596358359.png


[28.06.2023] - 1.2.29

Nowości

 • Dodano nowy moduł od teraz można włączyć podgląd aktualnych uprawnień IAM.

image-1689596409911.png

 • Dodano możliwość definiowania tytułów widgetów w formie kodu HTML. Dzięki czemu możemy np. pogrubić jakiś element.

image-1689596451459.png

 


[19.04.2023] - 1.2.28

Nowości

 • Dodano możliwość zmiany tła ekranu logowania. Od teraz tło może być modyfikowane w pliku /public/img/loginBackground.css. Zostały tam również dodane 4 przykładowe tła.

image-1689596509952.png

image-1689596540346.png


[03.03.2023] - 1.2.27

Nowości

 • Dodano możliwość tworzenia powiadomień "AlertBars" w module formfinder

image-1689596595498.png


[09.02.2023] - 1.2.26

Nowości

 • Zmieniono konfigurację katalogu usług.
 • Dodano możliwość konfiguracji responsywności oraz wielkości obrazków katalogu usług:
  "ServiceCatalog": { "Images": { "ImageClass": "xs12 md3 lg2" }
 • Dodano możliwość ukrycia tytułów pól w przypadku katalogu obrazkowego: "Images": { ... "HideLabels": true }
...
 "ServiceCatalog": {
  "Images": {
   ...
   "HideLabels": true <--
 },
...

[07.02.2023] - 1.2.25

Nowości

 • [Service Catalog] Dodano możliwość ustawienia własnego logo toolbara.
 • [Service Catalog] Dodano możliwość wyświetlania paska toolbar z logiem aplikacji (w przypadku widoku publicznego /publicServiceCatalog)
 • [Service Catalog][nieaktualne] Dodano funkcje konfiguracji w.w. opcji
 "ServiceCatalog": { 
  "UseImg": true,
  "Toolbar": {
   "Show": true,
   "LogoSRC": "/serviceCatalog/logo_bik.png"
  }
 },

[25.01.2023] - 1.2.24

Nowości

[Service Catalog] Dodano nową wartość konfiguracyjną globalConfig - "ServiceCatalog": { "UseImg": true }

  • true - przełącza katalog usług na tryb obrazkowy,
  • false - aktywuje tryb tekstowy "select".

[20.12.2022] - 1.2.23

Nowości

 • [PublicServiceCatalog] Od teraz jeżeli zostanie złożone zgłoszenie z poziomu publicznego katalogu usług /publicServiceCatalog -> system nie przekieruje użytkownika na panel logowania. Zostanie tam gdzie jest, zostanie jedynie wyczyszczony formularz.

[08.12.2022] - 1.2.22

Nowości

 • Dodano nową globalną opcję konfiguracyjną: HideFrom (localGlobalConfig.json -> TicketPreview > HideFrom). To ustawienie pozwala na UKRYCIE informacji o tym, kto wysłał wiadomość w panelu.

"HideFrom": false

image-1689596682642.png

 

"HideFrom": true

image-1689596741804.png


[27.10.2022] - 1.2.21

Poprawki

 • [Service Catalog] Poprawiono wyświetlanie krótkich formularzy (od teraz krótkie formularze zawierające np. pole select będą miały poprawną długość)
 • W panelu ustawień poprawiono wyświetlanie karty z użytkownikiem (teraz zajmuje stałą szerokość, wcześniej dostosowywała się do szerokości treści)

Nowości

 • Zmieniono mechanizm blokujący możliwość zmiany hasła - od teraz nie jest on globalny, użytkownik może zmieniać hasło w zależności od backendu autoryzacyjnego (AD/LDAP/DB)
 • W panelu ustawień dodano wyświetlanie UserOtherEmail (gdy UserEmail jest niedostępny)

[28.09.2022] - 1.2.20

Poprawki

 • Zwiększono limit czasu odświeżania nowej wiadomości (poprawka powinna rozwiązać problem źle skalującego się podglądu notatki).

Nowości

 • Dodano scroll do podglądu wiadomości (w przypadku zablokowanej przez przeglądarkę funkcji automatycznego odświeżania w celu pobrania długości notatki).

[28.09.2022] - 1.2.19

Nowości

 • [Service Catalog] Dodano obsługę przyjmowania wielu ticketów (popup z informacją)

[28.09.2022] - 1.2.18

Nowości

 • [Service Catalog] Dodanie obsługi wyszukiwania po tagach.

[19.09.2022] - 1.2.17

Nowości

 • Dodanie pełnej integracji katalogu usług z IntalioDynamicForms (powyżej wersji 1.2.13) - po wysłaniu zgłoszenia, system przenosi do podglądu treści.

[30.08.2022] - 1.2.16

Poprawki

 • Dodanie wsparcia dla notatek będących czystym tekstem (np. błąd podczas wyświetlania notatki scalonego ticketu)

Nowości

 • Dodano alertBar wyświetlany w MainMenu
 • Dodano funkcjonalność "color" w module alertBar (można ustalać dowolny kolor)

[23.06.2022] - 1.2.15

Nowości

 • Zwiększono czas oczekiwania na zmianę długości iframe w podglądzie ticketu (z 1s na 5s).

[31.05.2022] - 1.2.14

Nowości

 • Dodano sprawdzanie parametru reply_available w podglądzie ticketu. Od teraz jeżeli włączona jest funkcjonalność braku możliwości odpowiedzi na ticket - przycisk odpowiedzi jest wyszarzony.

[27.05.2022] - 1.2.13

Nowości

 • Dodano obsługę niestandardowych numerów ticketów - np. 2022/000136 (wcześniej panel miał problem z wyświetleniem ticketu o niestandardowej treści (ze znakami '/'))

[10.05.2022] - 1.2.12

Poprawki

 • Dodanie obsługi błędu podczas problemu z pobraniem formularzy w module FormFinder

[28.04.2022] - 1.2.11

Nowości

 • Dodanie modułu FormFinder - zaawansowana wyszukiwarka formularzy.

Poprawki

 • Poprawa błędu TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Proxy.render (Toolbar.vue?0941:65:1) podczas braku danych na dashboardzie.

[28.03.2022] - 1.2.10

Poprawki

 • Modyfikacja mechanizmu ukrywającego przycisk zmiany hasła na ekranie logowania (ustawiany parametr w konfiguracji systemu - IForgotMyPasswordEnabled). Przycisk nie reagował na zmiany wartości parametru.

Nowości

 • Zmiana tekstu ustawiania nowego kontekstu na wartość braną z parametru CustomerFrontend::SelectCustomerID::Tooltip (zamiast z tłumaczeń)

[28.03.2022] - 1.2.9

Nowości

 • Dodano podgląd aktualnego kontekstu po zalogowaniu (Ustawienia -> najechanie kursorem na imię i nazwisko).
 • Dodano możliwość wyboru kontekstu zalogowanego użytkownika w przypadku wielu CustomerIDs, jeżeli użytkownik należy do wielu instytucji, po zalogowaniu wyświetli się ekran, który umożliwia wybór konkretnego kontekstu.
 • Poprawiono ostatecznie problem z nachodzącymi na siebie tytułem pola oraz loginem i hasłem.
 • Dodano nowe pole możliwe do włączenia podczas logowania użytkownika - AdditionalLoginField jest wartością wybieraną z listy (konfiguracja odbywa się w konfiguracji systemu OTRS/OTOBO), może wskazywać np. backend autoryzacyjny (np. kontekst logowanego użytkownika w przypadku kilku niezależnych AD/LDAP). Użytkownik poza podaniem loginu i hasła, może również zdefiniować kontekst (backend) do jakiego się loguje.

[04.02.2022] - 1.2.8

Nowości

 • Utworzenie komponentu 'advancedStateFilter' udostępniającego możliwość definiowania dostępnych statusów podczas filtrowania listy ticketów.

[07.11.2021] - 1.2.7

Poprawki

 • Zmiana wyświetlania informacji o błędzie podczas wysyłania nowego zgłoszenia

[29.09.2021] - 1.2.6

Nowości

 • Dodanie informacji o ładowaniu dostępnych widgetów na dashboardzie (pierwsze ładowanie po wyczyszczeniu cache trwa dłużej ze względu na pobieranie danych).

[15.06.2021] - 1.2.5

Nowości

 • Dodanie przerw po "Od", "Temat", "Załączniki" oraz "Pola dynamiczne" w podglądzie ticketu.

[15.06.2021] - 1.2.4

Nowości

 • Usunięcie OTRS_FQDN z adresu głównego, na który odwołują się wszystkie endpointy. Od teraz składana ścieżka jest względna.

[14.06.2021] - 1.2.3

Nowości

 • Dodanie automatycznego prefixu "RE:" oraz samego tytułu zgłoszenia do pola temat - podczas generowania odpowiedzi. (zad. 8510)

[14.06.2021] - 1.2.2

Nowości

 • Pełna obsługa wyłączania aktywności pól usług. Pola usług od teraz mogą być widoczne ale nieaktywne.

[10.06.2021] - 1.2.1

Nowości

 • Dodanie wsparcia (podczas zakładania nowego ticketu) dla hierarchicznego pola Usługa/Service
 • Dodanie wsparcia (podczas zakładania nowego ticketu) dla pola SLA (zależnego od pola Usługa/Service)
 • Dodanie animacji ładowania pól dodatkowych, usług oraz SLA
 • Zmiana nazwy aplikacji WEB na IntalioServiceDesk Customer Panel
 • Zmiana nazwy aplikacji PWA na IntalioServiceDesk Customer Panel

[27.05.2021] - 1.2.0

Nowości

 • Przygotowanie panelu do działania zarówno w środowisku OTRS jak i OTOBO. Gruntowna przebudowa.

Poprawki

 • Autowypełnianie ekranu logowania powodowało błędy wyświetlania (label najeżdżał na tekst uzupełniony przez przeglądarkę). Zaimplementowany został mechanizm, który poprawia ten błąd.

[24.03.2021] - 1.1.46

Nowości

 • Możliwość wyświetlenia dowolnego komunikatu na ekranie logowania/dashboardzie oraz w dowolnym innym miejscu przyjmującym widgety. Aby utworzyć komunikat, należy zwrócić w localGlobalConfig.json lub config.pl (zdalnie), następującą konfigurację: "AlertBars": [ {
  "LoginView": true, "DashboardView": true "Disabled": false, "Message": "Error text!", "Type": "error", "Dismissible": false }, {

} ]

Dodatkowo moduł możemy podłączać do dowolnego widoku jako compiled: true


[08.02.2021] - 1.1.45

Nowości

 • Sprawdzanie długości czasu logowania, jeżeli logowanie trwa zbyt długo - wyświetli się stosowna informacja.

[08.02.2021] - 1.1.44

Poprawki

 • Zmiana sposobu generowania formID -> gdy OTRS zapisywał załączniki jako pliki na filesystemie regex ("^\d+.\d+.\d+$") nie przepuszczał dalej załącznika.

Nowości

 • ​ Możliwość włączenia/wyłączenia w konfiguracji dużej grafiki na ekranie logowania (BannerEnabled).

[26.01.2021] - 1.1.43

Nowości

 • ​Dodanie logo IntalioServiceDesk po lewej stronie ekranu logowania
 • Dodanie favicona.

[05.08.2020] - 1.1.42

Nowości

 • ​Dodanie wyświetlania pełnego tekstu informacji o zgłoszeniu po najechaniu na dany parametr (np. numer zgłoszenia)
 • Dodanie ekranu informującego o ładowaniu danych klienta.

[29.07.2020] - 1.1.41

Nowości

 • ​ W konfiguracji widgetu odpowiedzialnego za listę zgłoszeń możemy zdefiniować dodatkowe parametry przechodzące do modułu TicketPreview. Jeżeli dodamy do propsów w parametrze "defaultConfig" nowy parametr "customRedirectQuery" - możemy zarządzać wszystkimi parametrami przekazywanymi do TicketPreview.
 • [OTHER] Usunięcie widgetu WIDGET_menuEditor z głównego core, teraz jest dostępny jako external
 • [OTHER] Dodanie w WIDGET_menuEditor zmiany podglądu zgłoszenia, teraz każdy użytkownik może działać wg. jednego pionu.

Poprawki

 • ​ Zatrzymywanie funkcji interwału obliczającego czas SLA (niegroźne błędy w konsoli).

[29.06.2020] - 1.1.40

Nowości

 • ​ Dodano nowe komponenty, które mogą być używane podczas tworzenia widgetów => VList, VListTile, VListTileTitle, VListTileContent, VListTileSubTitle.
 • Auto-odświeżanie ticketu od teraz będzie czekało na zakończenie poprzedniego zapytania (jeżeli serwer będzie odpowiadał bardzo długo - nie powstanie kilka zapytań pod rząd).
 • Pole z tytułem nie zamienia się na "..." podczas odświeżania danych z ticketu, zarówno podczas kliknięcia przycisku, jak i podczas auto-odświeżania.

Poprawki

 • ​ Poprawki w przykładowym widgecie WIDGET_menuEditor.js

[24.06.2020] - 1.1.39

Nowości

 • ​Od teraz widget ma możliwość modyfikacji całego menu bocznego - tytuł, grafika, zawartość menu.
 • Dodano przykładowy widget pozwalający na edycję całego menu - WIDGET_menuEditor.js
 • Dodano funkcjonalności pozwalające na odczyt domyślnej konfiguracji tzw. "SECURE_CONFIG" oraz "secure_UserConfig".
 • Zmiana domyślnego działania "WIDGET_NumberOfWaitingTickets" -> jeżeli nie ustawimy parametru "showWidgetOn0Count", widget będzie się domyślnie wyświetlał.

​​Poprawki ​​​

 • Poprawka błędu wyświetlanego podczas wejścia w moduł podglądu listy ticketów - "length of null".
 • Poprawka błędu "find" na liście ticketów.
 • Dodanie brakujących kluczy do elementów na liście ticketów.

[09.06.2020] - 1.1.38

Poprawki

 • ​ Poprawka "MenuActiveItemColor", system konwertował kolor przycisku do RGB, teraz jest HEX.

[03.06.2020, 05.06.2020] - 1.1.37

Poprawki

 • ​Poprawka elementu ładowania na liście ticketów (wcześniej "Brak ticketów" i ekran ładowania wyświetlał się w jednej komórce, teraz jest rozciągnięte na całą długość tabeli).
 • Poprawka nietłumaczącego się "Wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu 3 znaków..." w szybkiej wyszukiwarce ticketów.​

Nowości

 • ​Dodanie spacji przed informacją o adresacie, tytule itd. w podglądzie ticketu.
 • Dodano możliwość ustawienia koloru aktywnego przycisku w menu oraz koloru cienia. (MenuActiveItemShadowColor, MenuActiveItemColor)

[21.05.2020] - 1.1.36

Nowości

 • ​Nowy formularz wysyłki zgłoszenia.
 • Przeniesienie komponentu odpowiedzialnego za wysyłkę załączników do oddzielnego modułu. Teraz można go dołączać do dowolnego innego komponentu.
 • Jeżeli w odpowiedzi na notatkę lub w wysyłce nowego zgłoszenia jest tylko jedno dostępne pole dynamiczne -> będzie widoczne w formie rozciągniętej na całą długość. Jeżeli jest więcej - będą obok siebie.

[15.04.2020] - 1.1.35

 

Poprawki

 • Poprawka wysyłania sesji (Przesyłanie OTRSCustomerInterface=[Object][Object])

[17.04.2020] - 1.1.34

 

Nowości

 • Dodanie informacji o wersji na ekranie logowania.
 • Dodanie obsługi nowego proxy /route.pl/customer-panel

[06.04.2020] - 1.1.32

 

Nowości

 • Dodanie obsługi wyświetlania czasów SLA.
 • Dodanie możliwości zatrzymywania czasu SLA (jeżeli czas zostanie zatrzymany np. przez agenta, customer zauważy taką zmianę od razu u siebie w podglądzie ticketu).
 • Pobieranie aktualności dotyczących poglądu ticketu co 10 sekund.

[25.02.2020] - 1.1.31

 

Nowości

 • Od teraz wiget "WIDGET_NumberOfWaitingTickets" wyświetla się tylko wtedy, gdy ilość zgłoszeń jest większa od 0 (można to konfigurować za pomocą parametru 'showWidgetOn0Count')
 • Dodana opcja "hidden" jako "type" w konfiguracji modułu. Możemy modułu nie wyświetlać dzięki temu w menu, ale on wciąż będzie działał.

[12.12.2019] - 1.1.29

 

Poprawki

 • Naprawa problemu z nieładowaniem się iframe (podgląd notatki kierował na localhost)

 

Nowości

 • Możliwość autoryzacji do panelu samą sesją - Wystarczy dodać do url parametr "?sessionId=" z poprawną sesją (ważne, żeby na innym widoku niż /login) wtedy system automatycznie zaloguje użytkownika.

[10.12.2019] - 1.1.28

 

Nowości

 • Od teraz każdy artykuł uruchamiany jest w sandboxie/iframe, pozwala to na odseparowanie kodu artykułu od kodu strony (wcześniej niektóre artykuły psuły CSSy)
 • Dodanie ikony ładowania podczas wyliczania wysokości okna iframe

[04.12.2019] - 1.1.26

 

Nowości

 • Dodanie nowego pola filtrowania - filtrowanie po kolejkach

[04.10.2019] - 1.1.18

 

Nowości

 • Dodanie 2 nowych widgetów - zgłoszenia w realizacji, zgłoszenia zamknięte

[30.10.2019] - 1.1.17

 

Poprawki

 • Aplikacja crashowała się, gdy sesja użytkownika została wygaszona z poziomu panelu administratora. Teraz każdy error getUserConfig wylogowuje wyświetlając w logu (przy zaznaczonym preserve log) -> "Hard logout :("

[30.10.2019] - 1.1.16

 

Poprawki

 • Poprawione wysyłanie pustej tablicy gdy nie ma pól dynamicznych. Teraz wysyłany jest pusty obiekt.

[28.10.2019] - 1.1.15

 

Nowości

 • Tytuł panelu customera brany jest teraz z konfiguracji OTRS.
 • Możliwość konfiguracji wyświetlanego tytułu zgłoszenia w ustawieniach OTRS.

 

Poprawki

 • Poprawka z odpowiadaniem na ticket - teraz ctrl+v nie działa dla wybierałki z plikami (wcześniej wklejało w obu miejscach).
 • Rozwiązany problemy ze zbyt szybkim zakończeniem ładowania listy zgłoszeń (na dużych instancjach).
 • Rozwiązany problem z błędem przy wejściu gdy sesja wygasła. (Pętla nienawiści)

[31.09.2019]

 

Nowości

 • Dodanie możliwości customizowania widoku belki toolbara widgetu z listą zgłoszeń

[24.09.2019]

 

Nowości

 • Mozliwosc wlaczenia z poziomu panelu admina domyslnego rozwiniecia wszystkich artykulow w tickecie (Odpowiada za to parametr GlobalConfig->TicketPreview->ZoomExpand)
 • Pole zmiany hasla nie wyswietla sie, gdy ustawimy inna autoryzacje niz zwykla wewnetrzna (Odpowiada za to parametr GlobalConfig->User->PasswordChange)
 • Dodanie sortowania po polach dynamicznych!

 

Poprawki

 • Naprawiony problem z wywalaniem się panelu podczas kliknięcia na dashboardzie na przycisk "+", gdy nie był wybrany żaden widget