ZI-MailApproval 1.0

[29.09.2023] Wersja 1.8

Nowości

 • Dodano możliwość zmiany hasła lokalnego. Jeżeli autoryzacja ma włączony fallback - po nieudanej zmianie hasła w AD, system zmieni hasło lokalne (funkcja działa zarówno z panelu użytkownika, zmprov setPassword oraz panelu admina).

[22.08.2023] Wersja 1.7

Nowości

 • Przygotowanie modułu pod Z10.

[16.08.2022] Wersja 1.7

Nowości

 • Przygotowanie modułu pod JRE 17.

[09.03.2021] Wersja 1.6

Nowości

 • Wydanie wersji dla Zimbry 9 - kompatybilnej z Zimbrą 8

[03.06.2020] Wersja 1.5

Nowości

 • Dodanie nowego CI.

[02.04.2020] Wersja 1.5

Nowości

 • Dodanie weryfikacji portu SSL podczas sprawdzania licencji.

[31.03.2020] Wersja 1.5

Nowości

 • Dodanie obsługi nowej wersji serwera licencji (>=1.0.6), zmiana sposobu odpytywania o licencje (mniejsze zużycie zasobów).

[03.03.2020] Wersja 1.4

Nowości

 • Dodanie katalogu głównego do instalatorów.

[03.03.2020] Wersja 1.4

Nowości

 • Dodanie obfuskacji kodu.

[07.01.2020] Wersja 1.3

Nowości

 • Aktualizacja flagi wymagania zmiany hasła po poprawnym zalogowaniu(jeżeli użytkownik spróbował zalogować się do systemu, ale AD zwróciło potrzebę zmiany hasła to flaga wymaganej zmiany hasła pozostawała niezmieniona)

[02.01.2020] Wersja 1.3

Nowości

 • Dostosowanie kodu do java13 + Zimbry 8.8.15, porzucenie wsparcia dla Javy starszej niż 13

[24.04.2019] Wersja 1.2

Nowości

 • Dodanie zamykania sesji po autoryzacji (W przypadku samby)

[15.04.2019] Wersja 1.1

Nowości

 • LicenseSystem - dodanie kompatybilnej weryfikacji licencji dla Zimbry > 8.8.11

[15.04.2019] Wersja 1.1

Nowości

 • Ustawienie poprawnego scope.