ZI-Piler 2.0.

[14.03.2023] Wersja 2.12

Nowości

 • Całkowita przebudowa mechanizmu archiwizującego wiadomości. Wyłączenie doklejania BCC(UDW) w przypadku gdy użytkownik nie występował w wiadomości oraz zaprzestanie modyfikowania odbiorców w przypadku błędnej struktury.
  Od teraz do pilera trafia surowa, niemodyfikowana wersja wiadomości. Tym samym wyłączenie poprawek
  z (25.02.2020 - [Wersja 2.3]) oraz (* 18.12.2019 - [Wersja 2.2]), bo nie mają już zastosowania.

[21.06.2022] Wersja 2.11

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla JAVA 16.

[01.03.2022] Wersja 2.10

Poprawki

 • Rozwiązano problem z logowaniem się przez SSO do Pilera, gdy w DisplayName występują PL znaki. 

[27.07.2021] Wersja 2.9

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla menu ZI-Modules. Zmienił się troszkę layout przycisku wywołującego ZI-Piler Desktop (pod spodem zmieniony został całkowicie mechanizm renderowania).

[29.04.2021] Wersja 2.8

Nowości

 • Dodanie automatycznego przenoszenie pliku language.properties do katalogu z extensionem (możliwość modyfikacji
  w pliku zi-install-conf.json).

[19.02.2021] Wersja 2.8

Nowości/Poprawki

 • Dodanie mechanizmu wylogowania użytkownika.
 • Poprawiono wsparcie dla zimbry 9 w module pulpitu.

[22.01.2021] Wersja 2.7

Nowości

 • Wsparcie dla zimbry 9, doszły 2 nowe zimlety:
  • zimlet9User
  • zimlet9UserIframe


[09.12.2020] Wersja 2.7

Poprawki

 • Rozwiązanie błędu "null" występującego podczas automatycznej archiwizacji. Błąd występował wtedy, gdy użytkownik sam sobie nie ustawił ustawień archiwizacyjnych, admin mu nie ustawił i COS też nie miał ustawionych żadnych wartości archiwizacyjnych. Teraz system w takim przypadku wyświetla ostrzeżenie w logu i archiwizuje całą skrzynkę. 

Nowości

 • Dodanie informacji o archiwizowanym użytkowniku podczas każdej akcji wykonywanej przez autoarchiwizację w logu.
  Od teraz będzie można jeszcze łatwiej analizować logi użytkownika! 

[26.10.2020] Wersja 2.6

Nowości

 • Dodanie mechanizmu analizującego poprawność adresów email (rozwiązane problemy z illegal address, too long recipient itd.) 
 • Zmiana informacji o dostępnych tłumaczeniach w logu z info na debug Available translations

[01.06.2020] Wersja 2.5

Nowości

 • Dodanie nowego pola konfiguracji "Auto archive after (days)", dzięki temu można zdefiniować zakres pobieranych wiadomości (wartość 0 wyłącza ustawienie). 
 • Zmiana opisu pola w konfiguracji "Komunikacja z pilerem". 

Poprawki

 • Procesy wchodziły w swoje wątki co powodowało sumowanie błędnych/problematycznych/wszystkich wiadomości, każda kolejna archiwizacja pamiętała poprzednią. 

[02.04.2020] Wersja 2.4

Nowości

 • Dodanie weryfikacji portu SSL podczas sprawdzania licencji.

[27.03.2020] Wersja 2.4

Nowości

 • Dodanie obsługi nowej wersji serwera licencji (>=1.0.6), zmiana sposobu odpytywania o licencje (mniejsze zużycie zasobów).

[25.02.2020] Wersja 2.3

Poprawki

 • Analiza odbiorców wiadomości pod kątem występowania znaków zakazanych (spacji, znaku nowej linii), przetworzenie odbiorców i oczyszczenie ze znaków specjalnych.
 • Zmiana wyświetlania w logu ilości wiadomości do archiwizacji (wcześniej wartość była o 1 mniejsza od poprawnej).

Nowości

 • Dodanie ID wiadomości w informacji o błędzie wysyłki do pilera 

[18.12.2019] Wersja 2.2

Nowości

 • Obsługa wiadomości z UDW. Teraz jeżeli wiadomość ma pustą listę odbiorców, lub użytkownik archiwizowany nie jest na liście odbiorców. Zostaje dodany do UDW podczas archiwizacji w pilerze. 

[19.11.2019] Wersja 2.1

Poprawki

 • Gdy na liście użytkowników (w panelu administratora), nie było żadnej dostępnej pozycji, pojawiał się błąd JS'owy.
  Problem od tej wersji został rozwiązany.

[14.11.2019] Wersja 2.0

Nowości

 • Zakładka "Pulpit ZI-Piler" jest nieaktywna jeżeli aplikacja piler nie działa (np. została niepoprawnie skonfigurowana).
 • Zwracanie błędu 404, gdy proxy nie może odnaleźć żądanego elementu.
 • W przypadku dodania nowego cos'a podczas działania serwera, konfiguracja zostanie automatycznie zaktualizowana.

[13.11.2019] Wersja 2.0

Nowości

 • Inicjowanie domyślnego configu i ustawień dla cos'ow, gdy nie istnieją.

[12.11.2019] Wersja 2.0

Nowości

 • Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia przez administratora archiwizacji wiadomości z kosza użytkownika.
 • Dodanie możliwości archiwizacj wiadomości od dzisiaj (0 dni) (Archiwizacja ręczna przez admina).
 • Przekierowywanie akcji administratora na mailboxa do którego należy użytkownik.
 • Dodanie obsługi logów ZILogs.
 • Pobieranie portu komunikacji z konfiguracji zimbry.
 • Pobieranie informacji o mbx'ie użytkownika z zimbry.
 • Dodanie katalogu ZI-Piler w paczce instalacyjnej.

Nowości/Poprawki

 • Inicjowanie domyślnej konfiguracji - po instalacji zimletu, bez dotykania opcji, autoarchiwizacja nie działała, bo baza była pusta. Teraz domyślnie podczas instalacji extension sprawdza konfigurację i jeżeli nie istnieje, dodaje domyslną.
 • Dodanie obsługi multiserwerowej archiwizacji skrzynki, jeżeli użytkownik któremu skrzynkę chcemy zarchiwizować, jest na innym mailboxie - archiwizacja przebiegnie poprawnie.

Poprawki

 • Respektowanie ustawienia 0 dni w przypadku autoarchiwizacji (archiwizacja włącznie z dzisiaj).
 • Od teraz nie będzie wysyłany do użytkownika email z podsumowaniem, gdy administrator będzie archiwizował skrzynkę ręcznie z poziomu panelu admina.
 • Po wejściu na panel administratora przez domenę (nie IP), nie działał widget multiserver, wyświetlał informację o braku instancji, nie synchronizował danych.

[10.10.2019] Wersja 1.5

Poprawki

 • Dynamiczna podmiana wartości Host, Referer, Origin - potrzebne w instalacjach multiserwerowych. Problem powodował zwracanie błędu 400 przez innego mbx'a na instalacji multiserwerowej.

[19.06.2019] Wersja 1.4

Poprawki

 • Rozwiązanie błędu nie pozwalającego na archiwizację poczty na zimbrze 8.8.12 Path1 - wiadomości wracały na tę samą skrzynkę 
 • Rozwiązanie błędu nie pozwalającego na archiwizację poczty na zimbrze 8.8.12 Path1 - wiadomości wracały na tę samą skrzynkę 
 • Usunięcie przycisku "Archiwizuj ZI-Piler" z ekranu podglądu wiadomości 
 • Naprawa problemu z pobieraniem masowym - archiwum .zip nie dawało się rozpakować. 

Nowości

 • Dodanie nowego systemu wysyłki smtp 
 • Dodanie tłumaczenia do zakładki archiwum piler.

[04.06.2019] Wersja 1.3

Nowości

 • Dodanie pełnej obfuskacji kodu produkcyjnego

[23.05.2019] Wersja 1.2

Poprawki

 • Zmiana obfuskatora, wyłączenie minifikacji kodu - naprawa buga (?) "AD did not allow authorization : external LDAP auth failed, LDAP error: - unable to get connection: ldap host=: This connection pool has been closed."

[16.05.2019] Wersja 1.2

Nowości

 • Dodanie nowego pola w panelu admina - Filtr daty, do ustawiania zakresu od kiedy dany użytkownik ma widzieć wiadomości w pilerze.

[10.04.2019] Wersja 1.2

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla zimbry > 8.8.12 (z zachowaniem kompatybilności wstecznej)

[09.04.2019]

Poprawki

 • Zmiana systemu buildowania paczek

[19.03.2019]

Poprawki

 • Usunięcie widoczności ikony "Intalio ZI-Piler (Desktop)" w widoku użytkownika.
 • Poprawka błędu z problemem licencji podczas uruchamiania z parametrem ?dev.

[18.03.2019] 

Poprawki

 • Przystosowanie do nowej wersji serwera licencji (zmiana ścieżki sprawdzania licencji).

[06.03.2019] 

Nowości

 • Dodanie możliwości manualnej archiwizacji konta użytkownika z poziomu panelu administratora.
 • Dodanie wsparcia dla serwera licencji.

[07.02.2019]

Poprawki

 • Poprawa uruchamiania zimleu podczas inicjalizacji innego zimletu typu ZI

[30.01.2019]

Poprawki

 • zmiana parametru after:- na before:-

Nowości

 • proxowanie również katalogów /tmp/, dodanie obsługi nagłówka Accept-Ranges.