ZI-LicenseSystem 1.0.

[10.05.2023] Wersja 1.0.16

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla Zimbra 10.

[21.06.2022] Wersja 1.0.15

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla JAVA 16.

[14.10.2021] Wersja 1.0.14

Poprawki

 • Poprawiony błąd podczas sprawdzania wersji mysql.

[27.08.2021] Wersja 1.0.13

Poprawki

 • Gdy ktoś pierwszy raz wchodził w widok licencji - wyświetlało się puste okno z informacją o dostępnych aktualizacjach. Teraz okno będzie się wyświetlało tylko wtedy, gdy faktycznie będą nowe aktualizacje.

[22.07.2021] Wersja 1.0.12

Aktualizacja

 • Aktualizacja dla wersji 8.8.15 - P23

[14.09.2020] Wersja 1.0.11

Poprawki

 • Zmiana sposobu liczenia użytkowników na serwerze. Od teraz system powinien liczyć tylko faktycznych użytkowników. (zad. 6740)

Nowości

 • Dodanie nowego ZI-Installera.

[06.05.2020] Wersja 1.0.10

Poprawki

 • Poważny problem z odszyfrowaniem licencji (jak raz jej nie odszyfrowało, to nikt nie miał dostępu do licencji (nie działały żadne moduły) aż nie wykonano flushcache), w logach było widać "MAC check failed" lub "Problem with parsing decrypted string to JSON". (Buga zawierają wersję od 1.0.6 do 1.0.9 włącznie)

[05.05.2020] Wersja 1.0.10

Poprawki

 • Ważna poprawka zapewniająca wsparcie dla zimletów niedostosowanych do nowego serwera licencji. (zad. 5320)

[16.04.2020] Wersja 1.0.9

Nowości

 • Dodanie informacji o zimlecie dla którego wystąpił problem z aktywacją.
 • Dodanie obsługi dodatkowego licenses-dev, jeżeli połączenie z licenses nie odpowiada.
 • Jeżeli kilka zimletów zostanie zaktualizowanych, informacje zostaną wyświetlone zbiorczo.
 • Zapis do lokalnej bazy przeglądarki informacji o wersjach zimletów.
 • Dodanie wyskakującego okna z informacją o aktualizacjach zimletów. Jeżeli pojawi się nowa wersja zimletu, wyskoczy okno z info o aktualnej wersji i najnowszej dostępnej. Zamknięcie okna wyłączy wyświetlanie się do następnej aktualizacji.

[14.04.2020] Wersja 1.0.9

Nowości

 • Dodanie możliwości manualnego odświeżenia cache z poziomu panelu administracyjnego (Przycisk odświeżenia obok "CacheUpdated").
 • Dodanie informacji o dacie ostatniego usunięcia cache (w panelu administratora, wartość CacheUpdated). Aktualizowane po wywołaniu /CacheInfo?action=flushCache.
 • Dodanie weryfikacji wersji i informowanie o dostępnych aktualizacjach w panelu administratora.
 • Dodanie informacji o ostatnim odświeżeniu cache licencji (ilic_lastFlush_DATA_I_CZAS)

[31.03.2020] Wersja 1.0.8

Poprawki

 • Poprawienie buga powodującego nie wczytywanie się panelu podglądu licencji.

[27.03.2020] Wersja 1.0.7

Nowości

 • Używanie cache również do fizycznej licencji trzymanej w pliku oraz do zaszyfrowanych kluczy w localconfigu.


[25.03.2020] Wersja 1.0.6

Nowości

 • Dodanie globalnego cachowania licencji, zarówno odszyfrowanej jak i plików szyfrowanej licencji i licencji każdego zimletu.
 • Dodanie 2 nowych endpointów pozwalających na podgląd/kasowanie cache licencji. /CacheInfo?action=get, /CacheInfo?action=flushCache.

[21.11.2019] Wersja 1.0.5

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla starszych wersji licencji. Jeżeli użytkownik zakupi od nas licencję na wersję 2.0 i będzie chciał zainstalować wersję 1.5 -> może to zrobić.

Poprawki

 • Poprawki językowe.

[07.11.2019] Wersja 1.0.4

Poprawki

 • Poprawa komponentu multiserwerowego (problem: zakładka statusu multiserwerowego pokazywała "brak instancji", mimo zainstalowanych extensionów na innych serwerach) (zakładka pokazuje "brak instancji" dla połączeń typu localhost lub z domeną (nie IP)). (zad. 3419)
 • Zmiana układu katalogu, teraz pobierając zimlet z fileboxa, po rozpakowaniu otrzymamy katalog z nazwą zimletu oraz wersją. (zad. 3421)

[10.10.2019] Wersja 1.0.3

Poprawki

 • Dynamiczna podmiana wartości Host, Referer, Origin - potrzebne w instalacjach multiserwerowych. Problem powodował zwracanie błędu 400 przez innego mbx'a na instalacji multiserwerowej.

[27.06.2019] Wersja 1.0.2

Nowości

 • Dodanie informacji o ładowaniu licencji na ekranie podglądu. (zad. 2561)
 • Podczas aktywacji wysyłka aktualnej wersji zimletu, wersji zimbry oraz systemu operacyjnego. (zad. 2620)

[03.06.2019] Wersja 1.0.1

Poprawki

 • Naprawa błędu "AD did not allow authorization : external LDAP auth failed, LDAP error: - unable to get.
 • Uruchomienie pełnej obfuskacji kodu.

[10.04.2019] Wersja 1.0.

Poprawki

 • Naprawa błędu dla (zimbra: 8.8.12) - Error: Could not find or load main class ZiLicenseUtil Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: com/zimbra/common/soap/SoapHttpTransport$HttpDebugListener

[08.04.2019] Wersja 1.0.

Nowości

 • Dodanie obsługi automatycznego podnoszenia wersji extensiona. Wersję możemy podejrzeć w pliku version.properties oraz podglądająć plik Manifest wewnątrz .jar'a

[19.03.2019] Wersja 1.0.

Poprawki

 • Poprawki pobierania licencji (błąd licencji dla ?dev=1), dodanie brakujących tłumaczeń.