ZI-CHAT - Installation and Administration Guide

Configuration

Rocket.Chat configuration

 

Zimbraintegrator role

From Administration ->  Permissions ->"New role"

rc_wiz10.png

We create zimbraintegrator role , with following options:

Create user

From menu Administration -> Usewr -> "New user"

edycja_konta.png

W powyższym oknie ustawiamy:

W celu wprowadzenia hasła odznaczyć "Set random password and send by email"

Configuration LDAP synchronization

LDAP służy do pobierania danych na temat użytkowników RocketChat. W celu skonfigurowania LDAP należy:

 

ldap_og_1.png

ldap_og_2.png

W powyższym oknie ustawić:

Po skonfigurowaniu parametrów LDAP, wybranie przycisku "Test połączenia" powinniśmy nawiązać połączenie. Jeśli nie, należy sprawdzić port, rodzaj szyfrowania.

Sprawdzenie połączenia z ldap można sprawdzić w CLI z maszyny, na której zainstalowany jest RocketChat:
telnet wartość_pola_HOST 389

ldap1.png

 

W celu uwierzytelniania, należy z serwera zimbra odczytać konfigurację (jako zimbra):
zmlocalconfig -s |grep ldap
poszukać DN użytkownika zimbra oraz jego hasło

Uzyskane dane wpisać w pola:

Synchronization/ import

ldap_synch_1.png

 

ldap_synch_2.png

 

ldap_synch_3.png

Pola do ustawienia:

LDAP search configu

 

ldap5.png

W powyższym formularzu ustawić:

 

 

ZI-Chat zimlet configuration

W pierwszej kolejności przenosimy pliki :

ZI-Chat-1.7-InstallerRC/helpers/  do /opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat .

Następnie edytujemy plik IntalioZiChat:

{
"nazwa.domeny.pl": {
 "ZIChatUserLogin": "ZiChatSync",
 "ZIChatUserPassword": "haslojakwRC",
 "ZIChatUrl": "https://adres.serwera.rc",
 "ZIChatLoginPage": "/opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat/loginPage.html"},
"*": {
  "ZIChatUserLogin": "ZiChatSync",
  "ZIChatUserPassword": "haslojakwRC",
  "ZIChatUrl": "https://adres.serwera.rc",
  "ZIChatLoginPage": "/opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat/loginPage.html"},
"other": {
  "UseOnlyUID": true,
  "DelegatedAdminSecurity": false
  }
}

W powyższym pliku ważne jest aby ZIChatUrl miał tę samą wartość co Environment=ROOT_URL= w /lib/systemd/system/rocketchat.service i /lib/systemd/system/rocketchat@.service.

Po dokonanych zmianach, zrestartować mailboxa (jako zimbra):

zmmailboxdctl restart

 

 

 

 

 

Installation

Installation

Instalation is perform by execution following:

perl ZI-Installer

In case of the multi server instalation, zimlet must be installed on every mailbox.

Remeber to restart all mailboxes (as root):
zmmailboxdctl restart

Release Notes

Release Notes

New Page